Noutati

Incepe perioada de inscriere pentru anul scolar 2018-2019

Având în vedere respectarea principiului asigurării egalizării de șanse și accesului la educație pentru toți copiii din mediul rural al județului Iași, Asociația Pro Ruralis Iași, anunță perioada de depunere a dosarelor de admitere în cadrul proiectului Burse pentru elevii din mediul rural cu un coeficient de inteligență superior, provenind din familii defavorizate, pentru anul școlar 2018-2019.

În acest sens, vă rugăm ca în perioada 10-25 august 2018 să depuneți dosarele la redacția Ziarului de Iași sau la directorul Asociației Pro Ruralis, prof. Dorina Hoțoleanu, telefon 0740065562, în perioada menționată.

În selectarea elevilor vor fi respectate următoarele criterii:
– elevii să aparțină claselor V-XII;
– media generală anuală a acestora pentru anul școlar 2017-2018 să fie peste 9,00;
– copiii să provină din medii socio-economice defavorizate, aspect dovedit prin ancheta socială realizată de primăria comunei de care aparține elevul. în ancheta socială semnată de asistentul social al comunei și de către primar,trebuie specificate, numărul de persoane și veniturile familiei.
– elevii să dovedească un potențial intelectual și cognitiv bun și foarte bun;
– dosarul va conține copie după foaia matricolă.

Dosarele vor conține și o cerere adresată Asociației Pro Ruralis Iași, în care se va menționa motivația personală cu privire la susținerea financiară pentru a studia la un liceu de elită din Iași și un număr de telefon la care pot fi contactați elevul și familia acestuia.

Elevii nominalizați vor fi evaluați pe data de 27 august 2018, începând cu ora 10,00, la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, situat în bld. Socola , nr. 110, telefon 0232226732.

Evaluarea va fi realizată de către o comisie formată din:
-Directorul Asociației Pro Ruralis Iași, 1 inspector școlar,
-4 profesori consilieri școlari și va avea loc la sediul CJRAE Iași.

Rezultatele vor fi anunțate în aceeași zi, iar în selecția elevilor comisia va ține cont de următoarele aspecte:
– pentru elevii de clasele V- VIII, promovarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii coeficientului de inteligență, a anchetei sociale și a rezultatelor școlare, până la completarea locurilor vacante; elevii vor rezolva un test de inteligență administrat de profesorii consilieri școlari din comisia de evaluare;
– elevii de clasa a IX-a trebuie să aibă media de admitere la un liceu teoretic din Iași de peste 9 și vor participa la interviu;
– elevii de clasele X-XII trebuie să aibă media clasei anterioare de peste 9 și 10 la purtare și vor participa la un interviu.