Proiectul a fost inițiat în anul școlar 2001-2002 de către “Ziarul de Iași”, fiind realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. Această idee a aparținut redactorului șef al Grupului de Presă Medianet, Toni Hrițac, și inspectorului școlar general, din acea vreme, Mihai Dumitriu.

Unul dintre membrii fondatori, prof. Victor Geangalău, a înființat, tot în anul 2001, cu ajutorul Ziarului de Iasi, Asociația “Pro Ruralis” care gestionează proiectul.

Prin proiectul “Burse pentru elevi din mediu rural cu coeficient de inteligență superior, provenind din familii defavorizate din mediul rural”, pentru prima dată în România, comunitatea a participat, în mod direct, la rezolvarea unei probleme ce părea, până atunci, fără soluție: salvarea de la ignoranță a câtorva dintre cei mai buni copii de la țară și facilitarea accesului lor la o educație de calitate care, din cauza sărăciei familiilor de proveniență, le era refuzată.

În urma unei intense campanii mediatice, mai mulți oameni de afaceri și șefi de instituții publice din Iași s-au oferit să participe la proiect, dăruind burse (în prezent de 800 Euro pe an școlar de elev), reprezentând contravaloarea minimă a cheltuielilor de masă și cazare.

În vederea susținerii proiectului s-a înființat Asociația “PRO RURALIS” Iași, cu 11 membri fondatori, cuprinzând principalele instituții publice prin reprezentanții lor, o organizație non profit, câțiva oameni de afaceri și persoane particulare.

Asociația “PRO RURALIS” Iași funcționează legal pe teritoriul României, fiind, conform Statutului, “o organizație de persoane fizice și juridice, neguvernamentală, fără scop patrimonial, autonomă și apolitică cu personalitate juridică”. În același timp, acordă copilului dreptul de a-și exprima opinia în orice chestiune sau procedură care îl afectează, (respectând direct articolul 12 al Convenției cu Privire la Drepturile Copilului, adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite, în noiembrie 1989).

Scopurile asociației sunt de a selecta elevii, de a aduna și gestiona fondurile, de a prezenta sponsorilor rapoarte periodice privind cheltuielile efectuate, de a asigura integritatea elevilor, de a-i monitoriza pe parcursul studiilor, precum și de a atrage alți sponsori, pentru ca, în fiecare an, alți copii din mediu rural ieșean, inteligenți, dar săraci, să poată studia la școli de elită din oraș.

Obiectivele proiectului se încadrează în “Strategia de dezvoltare a zonelor defavorizate”, preconizată de Consiliul Județean Iași, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Guvernul României, dar Asociația nu primește niciun fel de sprijin guvernamental.

Dacă activitatea desfășurată va obține suficient sprijin, “PRO RURALIS” Iași dorește să școlarizeze anual un numar limitat de copii, concomitent cu sponsorizarea celor deja integrați în program, până la terminarea liceului și, eventual, a unui institut de învățământ superior, în vederea integrării lor sociale.

Îndemnul sponsorilor este: “Merită să investim în ei și în sufletele lor, merită să îi încurajăm în aspirațiile lor inocente, pentru că ei vor fi oamenii viitorului, pilonii pe care se va construi societatea românească de mâine”.