Colegiul National Iasi – 3 elevi

Liceul Al. I. Cuza Iasi – 1 elev

Colegiul National Emil Racovita Iasi – 1 elev

Colegiul Wurmbrand Iasi – 1 elev

Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi – 2 elevi

Colegiul National Mihai Eminescu Iasi – 10 elevi

Colegiul Costache Negruzzi Iasi – 5 elevi

Colegiul National Garabet Ibraileanu – 24 elevi

Liceul Pedagogic Vasile Lupu Iasi – 29 elevi


Elevi clasa a V-a

Seminarul Teologic Ortodox – 3 elevi

Colegiul Tehnic Gh. Asachi – 1 elev