Calendar

ACTIVITATI CU TERMEN
 • Selectarea elevilor pentru anul scolar 2012-2013 pentru complectarea locurilor vacante dupa plecarea la facultati a elevilor absolventi s-a realizat in august 2012, in cadrul unei comisii la Inspectoratul Scolar Iasi. Din comisie a facut parte Victor Geangalau, directorul Asociatiei Pro Ruralis (presedinte), Gabriela Raus, inspector (membru) si Anca Hardulea, psihopedagog (membru). Psihopedagogii care au verificat IQ-ul elevilor de clasele V-VIII au fost Doru Vlasov si Dan Butnaru;
 • La sedinta Consiliului Director unde s-a discutat despre Situatia sponsorizarilor la zi, Aprobarea cheltuielilor contabile, Auditul conturilor, Bilantul Contabil, Situatia scolara a elevilor, Primirea de noi elevi in proiect;
 • Pregatirea serbarilor de sfarsit de an: 01-10/06.2013
 • Plecarea elevilor in vacanta si tabere: la sfarsit de an scolar
 • Incheierea de noi contracte cu sponsorii: permanent pe parcursul intregului an.
 • Pana pe 31.08.2013 o noua intrunire a intrunirea Consiliului Director al Asociatiei “Pro Ruralis”
  • Analiza situatiei sponsorizarilor si a situatiei financiare;
  • Masuri si hotarari pentru noul an scolar;
 • Selectarea elevilor de liceu, daca vor exista suficiente sponsorizari, pana pe 15.09.2013
 • Verificarea Anchetelor Sociale: pana pe 01.10.2013
 • Definitivarea repartizarii elevilor la inceput de an scolar: 14.09.2013
 • Cazarea elevilor: pana pe 15.09.2013
 • Verificarea conditiilor de masa si cazare: 18.09.2013
 • Incheierea Conventiilor cu scolile: 14.09.2013
 • Verificarea prezentarilor elevilor la scoli: 15.09.2010
 • Sedinte cu elevi si parinti: 15.09.2010 – 15.10.2010
 • Semnarea Conventiilor de catre parinti si elevi: 15.09.2013
 • Participari la Serbari de sfarsit de semestru
 • Primirea copiilor dupa vacanta
 • Achitarea contravalorii mesei si cazarii catre scoli: pe data de 2-4 a fiecarei luni
ACTIVITATI PERMANENTE
 • Urmarirea evolutiei scolare a elevilor
 • Vizite periodice in camine
 • Urmarirea starii de sanatate fizica si psihica a elevilor
 • Sedinte lunare cu parintii organizate de diriginti
 • Incheieri de contracte de parteneriat si sponsorizare
 • Activitati financiar-contabile cu scoli, sponsori si BCR
 • Corespondenta cu sponsori prin posta si Internet
 • Intalniri intre elevi si sponsori
 • Intalniri periodice cu elevi si diriginti
 • Intocmirea unor proiecte de finantare
 • Prezentarea asociatiei la diferite gale de premiere
 • Prezentarea asociatiei si a proiectului mass-mediei
 • Actualizarea permanenta a paginii Web
 • Corespondenta prin posta sau telefonic cu parintii sau sustinatorii legali ai elevilor
 • Mentinerea legaturii cu primarii comunelor si asistentii sociali
 • Implicarea psihopedagogilor in activitatea elevilor