Calendar

ACTIVITATI CU TERMEN
 • 2016-2017 – depunerea dosarelor 15 august – 1 septembrie, 5 septembrie 2016 – selectarea elevilor organizata in parteneriat cu ISJ Iasi si CJRAE, din comisie au facut parte, Dorina Hotoleanu, directorul Asociatiei Pro Ruralis(presedinte), Gabriela Raus, inspector(membru), Anca Hardulea, psihopedagog(membru), 2 psihopedagogi care au verificat IQ-ul elevilor de clasele V-VIII.
 • Pregatirea tabelelor , a conventiilor cu scolile ce vor caza elevii. Cazarea elevilor
 • Plata mesei si a cazarii din 2 in 2 luni
 • Redactarea unui raport financiar si de activitati pentru institutii – Consiliul Judetean Iasi si Primaria municipiului Iasi – o data la 3 luni
 • Incheierea de contracte cu sponsorii: pe parcursul intregului an.
 • Preluarea noului sediu al Asociatiei din str. 14 Decembrie 1989, nr.2B
 • 26 iulie 2017, prezentarea Raportului final 2016-2017 in cadrul sedintei Consiliului Director, cu urmatoarea ordine de zi:
  • Analiza situatiei financiare
  • Stabilirea numarului de elevi ce urmeaza a fi admisi in proiect,in functie de sponsorizari
  • Activitati cu elevii in noul sediu al Asociatiei din str. 14 Decembrie 1989, 2B
  • Verificarea semestriala a mediilor si realizarea unei analize pe scoli,
  • Intalnirea elevilor de cl.a XII-a cu sponsorii, mai 2017
  • Analiza situatiei scolare finale
 • 2017-2018 – depunerea dosarelor 1-20 august 2017, selectarea elevilor – 27 august in parteneriat cu ISJ iasi si CJRAE. Din comisie au facut parte: Dorina Hotoleanu,directorul Asociatiei Pro Ruralis (presedinte), Gabriela Raus (memebru), Anca Hardulea, psihopedagog (membru), 2 psihopedagogi care au verificat IQ-ul elevilor de clasele V-VIII.
 • Pregatirea tabelelor, a conventiilor cu scolile ce vor caza elevii. Cazarea elevilor.
 • Plata mesei si a cazarii din 2 in 2 luni
 • Incheierea de contracte cu sponsorii, publicarea listei in Ziarul de Iasi si pe site-ul Asociatiei
 • Mediatizarea proiectului prin articole in Ziarul de Iasi, interviuri la Radio Iasi si la Iasi Tv life
 • Monitorizarea situatiei scolare, semestrial si anual
 • Rapoarte financiare catre institutii
 • Debutul proiectului Intalniri esentiale: Vizite la Universitate ,la UMF,Universitatea Ghe.Asachi, evaluarea elevilor de cl.a XII-a in orientarea profesionala, intalniri cu specialist in sanatae, finante, modele de success, pregatire pentru Bacalaureat cu studenti voluntari,la sediul Asociatiei
 • Intalnirea elevilor de cl. a XII-a cu sponsorii – martie 2018
 • Lansarea volumului aniversar – Pro Ruralis 15 ani de existenta
 • Sedinta Consiliului Director pentru prezentarea Raportului anual – iulie 2018

ACTIVITATI PERMANENTE
 • Urmarirea evolutiei scolare a elevilor
 • Vizite periodice in camine
 • Urmarirea starii de sanatate fizica si psihica a elevilor
 • Sedinte lunare cu parintii organizate de diriginti
 • Incheieri de contracte de parteneriat si sponsorizare
 • Activitati financiar-contabile cu scoli, sponsori si BCR
 • Corespondenta cu sponsori prin posta si Internet
 • Intalniri intre elevi si sponsori
 • Intalniri periodice cu elevi si diriginti
 • Intocmirea unor proiecte de finantare
 • Prezentarea asociatiei la diferite gale de premiere
 • Prezentarea asociatiei si a proiectului mass-mediei
 • Actualizarea permanenta a paginii Web
 • Corespondenta prin posta sau telefonic cu parintii sau sustinatorii legali ai elevilor
 • Mentinerea legaturii cu primarii comunelor si asistentii sociali
 • Implicarea psihopedagogilor in activitatea elevilor