Selectie elevi

Pentru anul scolar 2017-2018 s-au selectat elevi de clasele V-XII pentru complectarea numarului de elevi cu cei ramasi din anul precedent, pana la 90. Comisia de selectare a fost alcătuită din: Președintele Asociației Pro Ruralis, Inspector școlar, de la I.S.J.Iasi, Prof. psihopedagogi de la CJRAE Iași.

Elevii selectati pentru clasele V-VIII au avut IQ minim 120, elevii de clasa a IX-a  media de admitere minimum 9, iar cei de clasele X-XII minimum 9 in anul scolar precedent si 10 la purtare.

De alfel pe parcursul tuturor anilor de proiect criteriile generale de selectare au fost:

  •  copiii sa provina din mediul rural al judetului Iasi din familii defavorizate (Conform Anchetelor Sociale)
  •  sa aiba un coeficient de inteligenta superior (IQ minim 120) pentru clasele V-VIII
  •  media de admitere la liceu minimum 9, iar pentru clasele X-XII media anului scolar precedent minimum 9 si 10 la purtare

Leave a Reply