Calendar

ACTIVITATI CU TERMEN

Condiții de înscriere:

2023-2024

 • Depunerea dosarelor are loc în perioada  1 – 9 iulie 2023 la directorul Asociației Pro Ruralis, prof.Dorina Hoțoleanu, telefon 0740065562.
 • elevii să aparțină claselor V-XII, cu prioritate elevii claselor V-VIII;
 • media generală anuală a acestora pentru anul școlar 2022-2023 să fie peste 9;
 • copiii să provină din medii socio-economice defavorizate;
 • elevii să dovedească un potențial intelectual și cognitiv bun și foarte bun;
 • dosarul elevilor va conține : ancheta socială realizată la primăria comunei cu specificarea numărului de persoane și veniturile familiei, copie după foaia matricolă și media de admitere în liceu (după Evaluarea Națională), peste 9, recomandarea directorului sau profesorului, copii după buletin și certificat de naștere, diplome de la concursuri și olimpiade.
 • Elevii nominalizați vor fi evaluați pe data de 11 iulie 2023, începând cu ora 10,00 la sediul Centrului                       Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, situat în bld.Socola, nr.110,
 •  telefon 0232226732.
 • Evaluarea constă în:

– pentru elevii de clasele V-VII, se aplică un test IQ la care trebuie să obțină 120 de puncte, promovarea se face în ordinea descrescătoare a valorii coeficientului de inteligență, a anchetei sociale și a rezultatelor  școlare, până la completarea locurilor vacante;

– elevii de clasa a IX-a trebuie să aibă media de admitere la un liceu teoretic din Iași de peste 9 și vor participa la un interviu și un test de aptitudini.

 2022-2023

 • Depunerea dosarelor are loc în perioada 1- 8 iulie 2022 la directorul Asociației Pro Ruralis, prof.Dorina Hoțoleanu, telefon 0740065562.
 • elevii să aparțină claselor V-XII, cu prioritate elevii claselor V-VIII;
 • media generală anuală a acestora pentru anul școlar 2021-2022 să fie peste 9;
 • copiii să provină din medii socio-economice defavorizate;
 • elevii să dovedească un potențial intelectual și cognitiv bun și foarte bun;
 • dosarul elevilor va conține : ancheta socială realizată la primăria comunei cu specificarea numărului de persoane și veniturile familiei, copie după foaia matricolă și media de admitere în liceu (după Evaluarea Națională), peste 9, recomandarea directorului sau profesorului, copii după buletin și certificat de naștere, diplome de la concursuri și olimpiade.
 • Elevii nominalizați vor fi evaluați pe data de 11 iulie 2022, începând cu ora 10,00 la sediul Centrului                       Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, situat în bld.Socola, nr.110,
 •  telefon 0232226732.
 • Evaluarea constă în:

– pentru elevii de clasele V-VII, se aplică un test IQ la care trebuie să obțină 120 de puncte, promovarea se face în ordinea descrescătoare a valorii coeficientului de inteligență, a anchetei sociale și a rezultatelor  școlare, până la completarea locurilor vacante;

– elevii de clasa a IX-a trebuie să aibă media de admitere la un liceu teoretic din Iași de peste 9 și vor participa la un interviu și un test de aptitudini.

2018-2019

 • Depunerea dosarelor 1-25 august 2018, selectarea elevilor – 27 august in parteneriat cu ISJ iasi si CJRAE. Din comisie au facut parte: Dorina Hotoleanu,directorul Asociatiei Pro Ruralis (presedinte), Gabriela Raus (membru), Anca Hardulea, psihopedagog (membru), 2 psihopedagogi care au verificat IQ-ul elevilor de clasele V-VIII.
 • Au fost admisi 30 de elevi din clasele V-XII; din anii anteriori raman in proiect 64 de elevi. In total, sunt in proiect 94 de copii.
 • Pregatirea tabelelor, a conventiilor cu scolile ce vor caza elevii. Cazarea elevilor.
 • Plata mesei si a cazarii din 2 in 2 luni
 • Incheierea de contracte cu sponsorii, publicarea listei in Ziarul de Iasi si pe site-ul Asociatiei
 • Mediatizarea proiectului prin articole in Ziarul de Iasi si 7Est
 • Monitorizarea situatiei scolare, semestrial si anual
 • Rapoarte financiare catre institutii
 • Continuarea proiectului Intalniri esentiale: Vizite la Universitate ,la UMF,Universitatea Ghe.Asachi, evaluarea elevilor de cl.a XII-a in orientarea profesionala, intalniri cu specialist in sanatate, finante, modele de success, pregatire pentru Bacalaureat cu studenti voluntari, la sediul Asociatiei
 • Debutul proiectului Crestem impreuna: parteneriate cu World Vision si Star of Hope
 • Intalnirea celor 33 de elevi de cl. a XII-a cu sponsorii – mai 2019.
 • Lansarea volumului aniversar – Pro Ruralis 15 ani de existenta
 • Sedinta Consiliului Director pentru prezentarea Raportului anual – iulie 2019

2017-2018

 • Depunerea dosarelor 1-20 august 2017, selectarea elevilor – 27 august in parteneriat cu ISJ iasi si CJRAE. Din comisie au facut parte: Dorina Hotoleanu,directorul Asociatiei Pro Ruralis (presedinte), Gabriela Raus (memebru), Anca Hardulea, psihopedagog (membru), 2 psihopedagogi care au verificat IQ-ul elevilor de clasele V-VIII.
 • Au fost admisi 30 de elevi din clasele V-XII; din anii anteriori raman in proiect 68 de elevi. In total, sunt in proiect 98 de copii.
 • Pregatirea tabelelor, a conventiilor cu scolile ce vor caza elevii. Cazarea elevilor.
 • Plata mesei si a cazarii din 2 in 2 luni
 • Incheierea de contracte cu sponsorii, publicarea listei in Ziarul de Iasi si pe site-ul Asociatiei
 • Mediatizarea proiectului prin articole in Ziarul de Iasi, interviuri la Radio Iasi si la Iasi Tv life
 • Monitorizarea situatiei scolare, semestrial si anual
 • Rapoarte financiare catre institutii
 • Debutul proiectului Intalniri esentiale: Vizite la Universitate ,la UMF,Universitatea Ghe.Asachi, evaluarea elevilor de cl.a XII-a in orientarea profesionala, intalniri cu specialist in sanatate, finante, modele de success, pregatire pentru Bacalaureat cu studenti voluntari, la sediul Asociatiei
 • Intalnirea celor 27 de elevi de cl. a XII-a cu sponsorii – mai 2018
 • Sedinta Consiliului Director pentru prezentarea Raportului anual – iulie 2018

2016-2017

 • Depunerea dosarelor 15 august – 1 septembrie, 5 septembrie 2016 – selectarea elevilor organizata in parteneriat cu ISJ Iasi si CJRAE, din comisie au facut parte, Dorina Hotoleanu, directorul Asociatiei Pro Ruralis(presedinte), Gabriela Raus, inspector(membru), Anca Hardulea, psihopedagog(membru), 2 psihopedagogi care au verificat IQ-ul elevilor de clasele V-VIII.
 • Au fost admisi 25 de elevi; 71 au ramas in proiect din anii anteriori. In totat, in proiect sunt 96 de elevi.
 • Pregatirea tabelelor , a conventiilor cu scolile ce vor caza elevii. Cazarea elevilor
 • Plata mesei si a cazarii din 2 in 2 luni
 • Redactarea unui raport financiar si de activitati pentru institutii – Consiliul Judetean Iasi si Primaria municipiului Iasi – o data la 3 luni
 • Incheierea de contracte cu sponsorii: pe parcursul intregului an.
 • Preluarea noului sediu al Asociatiei din str. 14 Decembrie 1989, nr.2B
 • 26 iulie 2017, prezentarea Raportului final 2016-2017 in cadrul sedintei Consiliului Director, cu urmatoarea ordine de zi:
  • Analiza situatiei financiare
  • Stabilirea numarului de elevi ce urmeaza a fi admisi in proiect,in functie de sponsorizari
  • Activitati cu elevii in noul sediu al Asociatiei din str. 14 Decembrie 1989, 2B
  • Verificarea semestriala a mediilor si realizarea unei analize pe scoli,
  • Intalnirea celor 23 de elevi de cl.a XII-a cu sponsorii, mai 2017
  • Analiza situatiei scolare finale

ACTIVITATI PERMANENTE

 • Urmarirea evolutiei scolare a elevilor
 • Vizite periodice in camine
 • Urmarirea starii de sanatate fizica si psihica a elevilor
 • Sedinte lunare cu parintii organizate de diriginti
 • Incheieri de contracte de parteneriat si sponsorizare
 • Activitati financiar-contabile cu scoli, sponsori si BCR
 • Corespondenta cu sponsori prin posta si Internet
 • Intalniri intre elevi si sponsori
 • Intalniri periodice cu elevi si diriginti
 • Intocmirea unor proiecte de finantare
 • Prezentarea asociatiei la diferite gale de premiere
 • Prezentarea asociatiei si a proiectului mass-mediei
 • Actualizarea permanenta a paginii Web
 • Corespondenta prin posta sau telefonic cu parintii sau sustinatorii legali ai elevilor
 • Mentinerea legaturii cu primarii comunelor si asistentii sociali
 • Implicarea psihopedagogilor in activitatea elevilor