Plan managerial

MISIUNEA:

Asigurarea de şanse egale în educaţie a elevilor proveniţi din mediul rural, cu venituri mici dar cu rezultate foarte bune la învăţătură şi dornici să-şi continuie studiile.

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Accesul la educaţie şi creşterea calităţii vieţii prin implicarea comunităţii.

 

OBSERVAŢIE:

Procesele de diagnoză şi de planificare iau în considerare opiniile grupului ţintă care au fost relevate din discuţiile cu elevii şi prin metoda chestionarului anonim:

 • organizarea unor activităţi culturale : cluburi de lectură, întâlniri cu oameni de cultură, vizite la muzee,
 • vizionarea unor spectacole de teatru şi opera.
 • întâlniri între grupurile de elevi din proiect pentru a se cunoaşte şi a comunica
 • activităţi de voluntariat: bătrâni, copii cu dizabilităţi
 • bani de buzunar şi decontarea transportului către casă şi înapoi
 • organizarea cursurilor de prim ajutor cu Crucea Roşie
 • mâncare sâmbăta şi duminica (primesc numai 5 zile, de luni până vineri)
 • vizite la universităţi şi firme comerciale şi de producţie, în scopul cunoaşterii ofertei de forţă de muncă şi a celei de studii superioare
 • consiliere psihologică
 • organizarea de excursii cu tematică
 • organizarea unui bal

 

DIAGNOZA PRIN METODA – ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

 • Model de bună practică privind colaborarea între autorităţile publice locale şi Asociaţie
 • Elevii Asociaţiei, în trecut şi în prezent s-au menţinut la un nivel înalt de pregătire şcolară şi profesională
 • Un număr semnificativ de sponsori au fost consecvenţi, contribuind cu burse la susţinerea proiectului
 • Proiectul este un model naţional de bună practică
 • Spre deosebire de condiţiile oferite de familiile lor, calitatea vieţii acestor elevi a crescut simţitor prin includerea în acest proiect
 • Beneficiarii acestui proiect s-au arătat recunoscători, sârguincioşi la învăţătură, cu un comportament civilizat şi mulţi dintre ei cu rezultate excepţionale la învăţătură
 • Analizând provenienţa elevilor bursieri am constatat că aceştia provin din majoritatea comunelor din jud. Iaşi
PUNCTE SLABE

 • Asociaţia nu a primit şi nu primeşte fonduri guvernamentale
 • 800 de euro/ an şcolar, de elev, reprezintă valoarea parţială a cheltuielilor de masă şi cazare
 • Nu întotdeauna s-a decontat transportul de către Asociaţie
 • Sâmbăta şi duminica, căminele unde locuiesc nu le asigură măcar o masă pe zi
 • Lipsa banilor de buzunar care să le asigure nevoile personale dar şi cărţi, reviste educaţionale
 • Fondurile fiind limitate (acoperă doar masa şi cazarea) nu se pot organiza excursii, vizite la diferite obiective din ţară şi vizionarea unui număr mai mare de spectacole
 • Nevoia acestor elevi de a relaţiona şi de a se cunoaşte unii cu alţii
OPORTUNITĂŢI

 • Existenţa Universităţilor de stat şi private care pot oferi o diversitate de activităţi folositoare elevilor
 • Iaşul este un oraş cu o ofertă culturală variată
 • În judeţul Iaşi funcţionează un număr mare de ONG-uri dispuse să ofere activităţi de voluntariat copiilor noştri
 • Liceul de artă “ Octav Băncilă” şi Universitatea de arte “George Enescu” sunt două instituţii care, prin parteneriat, pot pune în valoare talentele copiilor
 • SAPED oferă pregătire gratuită la anatomie şi chimie, elevilor care optează pentru medicină
AMENINŢĂRI

 • Criza economică, diminuarea bugetului Asociaţiei
 • Influenţa negativă a familiilor asupra copiilor bursieri (trecerea de la o tutelă la alta, atragerea copiilor înapoi în familie în scopul folosirii ca forţă de muncă, implicit renunţarea la studii, plecări în străinătate, decese)
 • Scăderea numărului de sponsori şi concomitent a numărului de bursieri

 

ŢINTE PROPUSE

 • În acest an școlar sunt în proiect 94 de elevi.
 • Creşterea şanselor de inserţie socială şi profesională a absolvenţilor prin organizarea în timpul perioadei de finanţare a unor activităţi specific de pregătire pentru viitoarea profesie
 • Creşterea capacităţii Asociaţiei în vederea orientării şcolare şi profesionale, indiferent de vârstă, sex, origine etnică sau statut social
 • Extinderea colaborării cu agenţii economici locali şi naţionali
 • Dezvoltarea ofertei de activităţi extraşcolare, culturale, sportive, de cunoaştere a patrimoniului cultural şi istoric al oraşului Iaşi şi împrejurimilor sale şi a ofertei de petrecere a timpului liber prinparteneriate cu ofertanţi specifici
 • Îmbunătăţirea bazei materiale a fiecărei locaţii(internat unde locuiesc elevii susţinuţi de Asociaţie)
 • Promovarea Asociaţiei Pro Ruralis în mediul rural( unităţi şcolare,primării, eventual biserici- case de cult) pentru a veni în întâmpinarea eventualilor beneficiari
 • Monitorizarea rezultatelor la învăţătură prin intermediul liderilor de grup, întâlniri periodice, crearea unui folder în care să-şi anunţe notele ,mediile, participări la concursuri, premii
 • Realizarea Balului Pro Ruralis prin contribuţia agenţilor economici ce comercializează obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, identificarea unei locaţii adecvate
 • Înfiinţarea Grupului proruraliştilor – absolvenţi de liceu sau cu studii superioare cu scopul de a se implica în activităţi de tip advocacy, reprezentând pledoarie împotriva discriminării şi promovarea toleranţei
 • Realizarea legitimaţiilor Pro Ruralis
 • Activităţi de voluntariat împreună cu alte ONG-uri care au ca obiectiv acest tip de activităţi (Crucea Roşie, Salvaţi copiii, ADV)
 • Dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi comunicare
 • Dezvoltarea cu precădere, la elevi, a competenţelor de comunicare socială, întâlniri între grupurile de elevi cazaţi la cămine diferite
 • Atragerea mai multor elevi de gimnaziu în instituţiile de învăţământ ieşene
 • Realizarea unor fluturaşi de informare asupra proiectului şi distribuirea lui în mediul rural
 • Realizarea mapei de prezentare pentru atragerea sponsorilor
 • Realizarea unui jurnal al tuturor evenimentelor, cu fotografii
 • Realizarea unui ziar intitulat Pro Ruralis realizat de elevii finanţaţi de asociaţie şi distribuit în toate şcolile din mediul rural cu un tiraj de aprox. 10.000 exemplare

Toate aceste ţinte se vor regăsi în Planul de activităţi, cu termene, aşteptări, responsabilităţi (dead line – 15 octombrie)

MODALITĂŢI DE COLECTARE DE FONDURI

În anul şcolar 2015-2016 s-au colectat 101.927E şi s-au cheltuit 72.000E rezultând media de 827.58E. Raportat la această medie cheltuielile anuale la liceele unde sunt cazaţi elevii variantei în limite largi de la: 1228E/elev la Colegiul Naţional C. Negruzzi, 646E/elev la Lic. Pedagogic Vasile Lupu, 963,45E/elev la Colegiul Naţional M.Eminescu, 444,44E/elev la Divina Providenţă, 400E/elev la Colegiul Naţional Ghe. Asachi.

În urma acestei analize propunem următoarele modalităţi de colectare de fonduri:

 • Contactarea sponsorilor care au abandonat contribuţia un an, doi sau mai mulţi ani: World Vision( 2014), SC Iulius Grup (2014), Organizaţia PSD Iaşi(a finanţat 6 ani), deputat Petru Movilă, SC Cotnari SA, domnii: Bogdan Rusu, Ion Zapodeanu, fam. Aldea, d-na Camelia Grecea, BCR Iaşi. E.on energie, Club Rotary-Curtea Domnească, Club Rotary Copou Iaşi, Euro Ed., ING bank, Adrian Butucă, Valeriu Ciucă şi alţii
 • Vom contacta firme care nu au fost sponsorii asociaţiei
 • Vom intra, cât de curând, în social media printr-o pagină de face-book vizibilă pe o arie cât mai mare,eventual pe toată ţara
 • Vom face publicitate agresivă prin apariţiile pe reţele de socializare dar şi prin alte metode consacrate (fluturaşi, mape de prezentere, interviuri radio şi televizate)
 • Lucrăm de două luni la 3 proiecte de finanţare, unul pe Fonduri structurale pe linia de finanţare Capital uman, un proiect pentru Fondurile norvegiene şi altul pentru finanţarea activităţilor comune România – Rep. Moldova
 • În primul rând ne angajăm să menţinem numărul de bursieri de 90 elevi/an şcolar, medie care s-a păstrat în ultimii 16 ani, excepţii 2008-2009, 100 de elevi şi 2009-2010, 99 de elevi, asta însemnând că vom colecta aprox. 400.000 lei anual, respective 88.000 E/an calendaristic
 • Vom relua legăturile cu sponsorii consacraţi: Antibiotice S.A. prin dir. Ioan Nani; au contribuit peste 10 ani următorii: Consiliul judeţean Iaşi, 3-30 burse, Primăria Iaşi, Consiliul local – 10 burse anual, Club Lions Iaşi, 1-2 burse anual, SC Iulius Grup prin dl. Iulian Dascălu, 11 burse anual, World Vision prin manager Eugen Borlea, 1O-5-2 burse anual, SC RAJAC – 2 burse anual, SC Apa Vital – 2 burse anual, Bursa Traian Cohal – 2 burse anual, fam. Mircea şi Neli Lucescu – 7 burse anual, Fac.de Psihologie Petre Andrei – 10 burse anual, Fundaţia Valvis – 20 burse anual, Luca serv. Canada – 1 bursă anual.
 • Contribuţia unor Primării care, de-a lungul anilor, au avut şi au copii finanţaţi de Asociaţia Pro Ruralis
 • Vom lansa concursul de înscriere imediat după învestirea noastră în funcţie