Media,  Noutati

Înscrierea în Proiectul Pro Ruralis- Anul școlar 2022-2023

Înscrierile pentru admiterea în Proiectul Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligență superior din familii defavorizate, derulat prin Asociația Pro Ruralis Iași,  anul școlar  2022-2023.

 Depunerea dosarelor are loc în perioada 1- 8 iulie 2022 la directorul Asociației Pro Ruralis, prof.Dorina Hoțoleanu, telefon 0740065562.

Condiții de înscriere:

  • elevii să aparțină claselor V-XII, cu prioritate elevii claselor V-VIII;
  • media generală anuală a acestora pentru anul școlar 2021-2022 să fie peste 9;
  • copiii să provină din medii socio-economice defavorizate;
  • elevii să dovedească un potențial intelectual și cognitiv bun și foarte bun;
  • dosarul elevilor va conține : ancheta socială realizată la primăria comunei cu specificarea numărului de persoane și veniturile familiei, copie după foaia matricolă și media de admitere în liceu (după Evaluarea Națională), peste 9, recomandarea directorului sau profesorului, copii după buletin și certificat de naștere, diplome de la concursuri și olimpiade.

Elevii nominalizați vor fi evaluați pe data de 11 iulie 2022, începând cu ora 10,00 la sediul Centrului                       Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, situat în bld.Socola, nr.110,

       telefon 0232226732.

Evaluarea constă în:

– pentru elevii de clasele V-VII, se aplică un test IQ la care trebuie să obțină 120 de puncte, promovarea se face

în ordinea descrescătoare a valorii coeficientului de inteligență, a anchetei sociale și a rezultatelor  școlare,

până la completarea locurilor vacante;

– elevii de clasa a IX-a trebuie să aibă media de admitere la un liceu teoretic din Iași de peste 9 și vor participa la un               interviu și un test de aptitudini.