Noutati

S-a dat startul înscrierilor pentru anul scolar 2021-2022

    În anul școlar 2021-2022 Asociația Pro Ruralis va derula proiectul Burse pentru elevii din mediul rural cu un coeficient de inteligență superior, provenind din familii defavorizate.
     În selectarea elevilor vom respecta următoarele criterii:
– elevii să aparțină claselor V-XII, cu prioritate elevii claselor V-VIII;
– media generală anuală pentru anul școlar 2020-2021 să fie peste 9;
– copiii să provină din medii socio-economice defavorizate, aspect dovedit prin ancheta socială, realizată la primăria comunei;
– ancheta socială, semnată de asistentul social al comunei și de către primar, vor fi menționate numărul de persoane și veniturile familiei;
– elevii să dovedească un potențial intelectual și cognitiv bun și foarte bun;
– dosarul elevilor va conține copie după foaia matricolă;
   Depunerea dosarelor are loc în perioada 01-12 IULIE 2021 la directorul asociației Pro Ruralis, prof.Dorina Hoțoleanu, telefon 0740065562 sau la sediul Ziarului de Iași.
   Dosarul va cuprinde: 
– cererea adresată Asociației pro Ruralis, în care precizați motivația personală cu privire la susținerea financiară pentru a studia la un liceu de elită din Iași  și numărul de telefon;
 recomandarea pentru elev redactată de către un profesor /director care să specifice care sunt performanțele concrete ale acestuia și ce îl recomandă;
– ancheta socială;
 
Elevii nominalizați vor fi evaluați pe data de 12 IULIE 2021, începând cu ora 10 la sediul Centrului  Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, situat în bld. Socola, nr.110, telefon 0232226732.
 Evaluarea constă în:
– pentru elevii de clasele V-VIII promovarea se va face în ordine descrescătoare a valorii coeficientului de inteligență, a anchetei sociale și a rezultatelor școlare, până la completarea locurilor vacante; elevilor le va fi administrat un test de inteligență și un test de aptitudini de către profesorii consilieri din comisia de evaluare;
– elevii de clasa a IX-a trebuie să aibă media de admitere la un liceu teoretic din Iași de peste 9 și vor participa la un interviu și un test de aptitudini;
– elevii de clasele X-XII trebuie să aibă media clasei anterioare de peste 9 și 10 la purtare, vor participa la un interviu și un test de aptitudini;
 Admiterea se va face în limita locurilor disponobile.