Info,  Noutati,  Proruralis

Anul școlar 2022-2023

Un nou an școlar va începe pentru cei 99 de bursieri Pro Ruralis.
Toți acești elevi provin din mediul rural al jud.Iasi. Sunt copii inteligenți care trebuie ajutați să-și continue studiile.
Sperăm să găsim sprijin financiar pentru toți !
Nr.crt. Colegiu / Liceu Nr. elevi Băieți Fete
1. Colegiul Național Iași 1       – 1
2. Colegiul Național C.Negruzzi 5 1 4
3. Colegiul Național M.Eminescu 9 2 7
4. Colegiul Pedagogic V.Lupu 28 1 27
5. Colegiul Național E.Racoviță 6 6
6. Seminarul Teologic 2 2
7. Liceul de Informatică Gr.Moisil 10 6 4
8. Colegiul Ghe.Asachi 4 2 2
9. Colegiul de Artă O.Băncilă 2 2
10. Lic.G.Ibrăileanu 6 1 5
11. Pro Educațione 5 2 3
12. Liceul M.Costin 4 2 2
13. Liceul Al.I.Cuza 3 1 2
14. Colegiul Economic nr.1 2 2
15. Colegiul Agricol 2 2
16. Liceul V.Alecsandri 2 2
17. Liceul D.Cantemir 6   6
18 EuroEd 2   2
  TOTAL    99 20 79

 

79,79 % – fete

20,20 % – băieți

 

Nr.crt. Colegiu /Liceu cl.V cl.VI cl.VII cl.VIII cl.IX cl.X cl.XI cl.XII
1. Colegiul Național           1    
2. Colegiul Național C.Negruzzi         1 4
3. Colegiul Național M.Eminescu         4 1 1 3
4. Colegiul Pedagogic V.Lupu   2 3 2 7 7 4 3
5. Seminarul Teologic         2  –  –  –
6. Colegiul Național E.Racoviță         3 2 1
7. Pro Educațione           3 2
8. Liceul de Informatică         2 2 6
9. Colegiul Ghe Asachi         1 3
10. Colegiul de Artă O.Băncilă         2
11. Liceul G.Ibrăileanu         1 3 2
12. Liceul M.Costin         1 2 1  
13. Liceul Al.I.Cuza         2 1
14. Colegiul Economic nr.1         1 1
15. Colegiul Agricol           2
16. Liceul V.Alecsandri             2  
17. Liceul D.Cantemir         3 2 1
18. EuroEd       2        
TOTAL –                  99 2 3 4 28 23 20 19

 

 

cl.a VI-a –2,02  %

cl.a VII-a – 3,03 %

cl.a VIII-a -4,04 %

cl.a IX-a   -28,28%

cl.a X-a – 23,23 %

cl.a XI-a – 20,20 %

cl.a XII-a –19,19 %