Noutati

S-a dat startul inscrierilor pentru anul scolar 2020-2021

Inspectoratul Școlar Județean Iași susține și în anul școlar 2020-2021 inițiativa Aociației Pro Ruralis Iași privind derularea proiectului Burse pentri elevii din mediul rural cu un coeficient de inteligență superior, provenind din familii defavorizate.

Avantajul principal este gratuitatea școlarizării, meselor și cazării într-o unitate de învățământ de prestigiu din municipiul Iași.

În selectarea elevilor, vom  respecta următoarele criterii :

– elevii să aparțină claselor V-XII, cu prioritate elevii din clasele V- VII;

– media generală anuală a acestora pentru anul școlar 2019-2020 să fie peste  9,00;

– copiii să provină din medii socio-economice defavorizate, aspect dovedit prin ancheta socială, realizată de primăria comunei de care aparține                     elevul.  .Ancheta socială, semnată de asistentul social al comunei și de către primar, va menționa numărul de persoane și veniturile familiei;

-elevii să dovedească un potențial intelectual și cognitiv bun și foarte bun;

– dosarul elevilor va conține copie după foaia matricolă.

Depunerea dosarelor are loc în perioada 10- 16 iulie 2020 la directorul Asociației Pro Ruralis, prof.Dorina Hoțoleanu, telefon 0740065562.

Dosarul va cuprinde:

cererea adresată Asociației Pro Ruralis Iași, în care se va preciza motivația personală cu privire la susținerea financiară pentru a studia  la un liceu de  elită din Iași și un număr de telefon  la care poate fi contactat elevul și familia acestuia;

recomandare pentru elev redactată de către un profesor/ director care să specifice care sunt performanțele concrete ale acestuia și ce îl recomandă pentru acest proiect;

Elevii nominalizați vor fi evaluați pe data de  20 iulie 2020, începând cu ora 10,00 la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, situat în bulevardul Socola,nr.110, telefon 0232226732.

Evaluarea constă în :

– pentru elevii de clasele V-VII promovarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii coeficientului de inteligență, a anchetei sociale și a       rezultatelor școlare, până la completarea locurilor vacante;

– elevilor li se va administra un test de inteligență și un test de aptitudini de către profesorii consilieri școlari din comisia de evaluare;

– elevii de clasa   a IX-a trebuie să aibă media de admitere la un liceu teoretic din Iași de peste 9,00 și vor participa la un interviu și un test de aptitudini;

– elevii de clasele X-XII trebuie să aibă media clasei anterioare de peste 9,00 și 10,00 la purtare și vor participa la un interviu și un test de aptitudini

                  Vă dorim succes în tot ceea ce urmează și vă așteptăm în rândul bursierilor noștri !